Fair Treatment
advies | coaching | training | counseling | therapie
Fair Treatment
VITAMINEMIX aan de maas
nieuws en evenementen
Welkom

Welkom op de site van | Fair Treatment | en | VITAMINEMIX aan de maas


Hét adres voor begeleiding, training en therapie, bij het ontwikkelen van nieuw gedrag, werken aan zelfinzicht, opruimen van psychische problemen en  vergroten balans in emotionele disbalans. 

Voor bedrijven ligt de focus op samenwerking, teamfunctioneren, relaties en autonomie.
Voor professionals (therapeuten, begeleiders, managers) ligt de focus op ontdekken eigen stijl, zelfstandigheid, stevigheid, reflectief handelen en evidence based practice.
Voor particulieren ligt de focus op ontspanning, psychische en emotionele problemen, rust, eigenwaarde en zelfbewustzijn. Duidelijk mag zijn dan verschillende thematiek elkaar niet uitsluit en er een overlappende focus mag bestaan. 

Fair Treatment kenmerkt zich door een duidelijk gekozen mensvisie en bedrijfsvisie. Gelijkwaardigheid, eigenheid, respectvol en behandeling op maat, staan boven alles. Naast de gebruikelijke (psycho)therapeutische methoden en technieken voor gespreksvoering worden lichaamsgerichte methoden en technieken,  zoals psychomotorische therapie en danstherapie, ingezet.  

speciale aanpak; combinatie van verbale en nonverbale methoden en technieken
een bijzondere vraag; de klant is uniek, het team is uniek, het is altijd prioriteit voor de deelnemer, iedere deelnemer is bijzonder treffend; iedereen is anders, voldoende tijd voor verheldering van probleem, maar vooral oplossing en doel
exclusief: de visie van het bedrijf, de aanpak van de behandeling, de unieke klant, de bijzondere vraag, is (be)handeling op maat 
     Nieuws en evenementen :   er starten nieuwe ontspanningstherapiegroepen.
gebruik je aanbiedingsbon! of kom in bezit van een aanbiedingsbon! 
vraag meer info: info@fairtreatment.nl 
lees ook
ontspanningstherapie bij methoden  

Nanon Janssen